ภาพบรรยากาศ

คุ้มพญาซอ รีสอร์ท

ธรรมชาติ…ที่แท้จริง…

คุ้มพญาซอ รีสอร์ท… มีศาลาริมน้ำเพื่อบริการให้ท่านและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิการประกอบอาหารแบบปิ้ง ย่าง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการตกปลา , ทอดแห ด้วยตนเองหรือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยติดกับลำน้ำโดยใช้โพงพางที่ไว้สำหรับการดักปลาที่หาดูได้อยากมากในปัจจุบัน…